Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze agenda.

31 oktober2022 Popcentrum Slachthuis geopend!

Het popcentrum ‘Slachthuis’ is 14 oktober jl, geopend Het popcentrum op het Slachthuisterrein biedt verschillende oefenruimtes aan Haarlemse muzikanten. Het popcentrum bevindt zich in het oude slachthuis, dat tot 1992 nog in gebruik was, en heeft daarmee een centrale plek op het Slachthuisterrein. Het gebouw is in de afgelopen jaren grondig verbouwd en aangepast aan de wensen van de huidige tijd. Talent uit Haarlem Het resultaat van de verbouwing mag er zijn. In het vernieuwde gebouw kunnen muzikanten hun hart ophalen en naar hartenlust oefenen. “Popcultuur en de ontwikkeling van lokaal poptalent is onlosmakelijk verbonden met Haarlem en haar inwoners. Haarlem heeft veel talent voortgebracht,” schrijft de Stichting Slachthuis op hun eigen website. Enkele artiesten uit Haarlem zijn Boudewijn de Groot, Roel van Velzen en Chef' Special. Een goede plek om te kunnen oefenen is essentieel in Haarlem, zeker na de sluiting van Daisy Bell in 2014, vonden de muzikanten. “Poppodium Patronaat en cultureel centrum Hart hebben de handschoen samen opgepakt, en Haarlem heeft de oproep gehoord. Met steun en erkenning vanuit de gemeente gaat deze langgekoesterde droom eindelijk in vervulling met de opening van het Slachthuis in Haarlem-Oost: Een bijzondere broedplaats voor het regionale poptalent en een verrijking van muziekstad Haarlem.” Educatie en oriëntatie Het popcentrum is primair bedoeld als plek om te leren, te creëren en te luisteren, zowel voor amateurs als professionals. Een belangrijke huurder is Stichting Hart die het reguliere lesaanbod van het popcentrum gaat verzorgen. De Popschool van Hart is al jaren de plek in Haarlem waar toekomstige popmuzikanten hun talenten ontwikkelen, vaak al vanaf zeer jeugdige leeftijd. Een vereniging van muziekleraren is aangesteld om het lespakket te ontwikkelen en de presentaties van leerlingen te organiseren. Hierbij gaat het voornamelijk om het lesaanbod drums en piano en de begeleiding van bands. Voor bands van de Muziekschool is Slachthuis niet alleen een plek voor repetities en coaching maar tegelijkertijd een podium waar zij hun vorderingen kunnen tonen aan een publiek. Naast Popschool Hart biedt Slachthuis ruimte aan Triple ThreaT (TTT). Door middel van sport, cultuur en lifestyle helpt deze organisatie jongeren op hun pad naar zelfredzaamheid. Het TTT Music collectief is een selectie van enthousiaste, gemotiveerde en beginnende muzikanten die afkomstig zijn uit Haarlem (Schalkwijk en Oost). Binnen de subgroepen producers, live band, zangers of rappers worden jongeren persoonlijke doelen gesteld om verder te groeien. De bedoeling van het collectief is om jongeren te verbinden aan professionals om ze de benodigde vaardigheden te geven om blijvend bezig te zijn met hun passie. Voor een gezonde doorstroming van jong talent naar de top werken ze samen met het bekende hiphop label Top Notch. Met inzet van Triple ThreaT Music wil stichting Slachthuis deze jongeren een vaste werkruimte bieden zodat zij de juiste middelen hebben om zich aan het ontwikkelingstraject te committeren. Bron: https://slachthuishaarlem.nl/over-slachthuis Foto: Haarlems Dagblad, okt. 2022Lees verder »

9 maart2022 Save the date: Open dag Slachthuisterrein

Zaterdag 28 mei van 14.00 tot 17.00 uur zijn buurtbewoners en belangstellenden welkom om langs te komen om de vorderingen te zien van de transformatie van het Slachthuisterrein. Klein Haarlem geeft die middag rondleidingen door Slachthub, de toekomstige dynamische hub van Klein Haarlem met werkruimte voor de creatieve sector, horeca en een sportschool.  Aanmelden voor de rondleiding kan bij binnenkomst. Natuurlijk zie je ook de vorderingen van de renovatie van het Slachthuis, het bruisend popcentrum met oefenruimtes voor muzikanten en meer. Ook de woningen in aanbouw van Slachthuisdistrict zijn goed zichtbaar, medio februari werd het hoogste punt in de bouw reeds bereikt. Vanuit de organisatie worden leen-bouwhelmen verstrekt en wordt het aantal deelnemers aan de rondleiding gemaximaliseerd. Het is mogelijk om bij de tijdelijke bar van Slachthuis een drankje te nuttigen na afloop van de rondleiding.Lees verder »

22 december2020 Omleidingsroute rond Slachthuisterrein per 4-1-2021

Na de feestdagen breekt er in januari 2021 voor de transformatie van het Slachthuisterrein een nieuwe fase aan. Nu de sloop richting het einde gaat zal er een start worden gemaakt met het aanbrengen van het riool. Voor deze werkzaamheden zal de Oorkondelaan per maandag 4 januari 2021 tussen de inrit van het Slachthuisterrein en de school uit het verkeer worden genomen’. Dit doen wij om het nieuwe rioolstelsel en later de nieuwbouw te realiseren. De bewoners en gebruikers van het Slachthuisterrein en ook het bouwverkeer zullen worden omgeleid via de Pladellastraat en de Hennie Schaftstraat. Zie de tekening met daarop de omleiding.Lees verder »

13 november2020 Verkoop 64 woningen Slachthuisdistrict gestart!

GOEDEMORGEN I De verkoop van de eerste 64 nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen in Slachthuisdistrict in Haarlem is gestart. Inschrijven op een woning kan t/m dinsdag 24 november 17.00 uur via www.slachthuisdistrict.nl. Stads wonen met karakter in een bijzondere en groene wijk op steenworp afstand van Haarlem centrum!Lees verder »

19 oktober2020 Sloop- en bouwrijpwerkzaamheden Slachthuisterrein 19 oktober 2020 gestart

Na een voorbereiding van twee jaar zijn de werkzaamheden buiten nu echt van start gegaan. De aannemers realiseren zich heel goed dat zij te gast zijn in uw wijk en doen er alles aan om de overlast voor omwonenden en naastgelegen bedrijven tot een minimum te beperken. Sinds maandag 19 oktober jl. zijn de werkzaamheden van de eerste fase op het Slachthuisterrein gestart. Deze werkzaamheden bestaan uit: • Sloop van de aanbouwen die aan het oude slachthuis zijn bijgebouwd • Slopen funderingen en verharding • Aanleg riolering rondom het slachthuis • Verleggen en aanleg van diverse kabels en leidingen • Voorbereidingen bouwwerkzaamheden Bovenstaande werkzaamheden worden overdag uitgevoerd op doordeweekse dagen. Om de gebouwen en funderingen te slopen wordt gebruik gemaakt van groot materieel zoals hydraulische kranen, vrachtwagens en shovels. In overleg met de gemeente Haarlem (wegbeheerder) is een plan opgesteld waarin een vaste aanrijroute via de Merovingen- en Slachthuisstraat is opgenomen. Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u een melding doen via de website van ‘Bewuste Bouwers’: www.verbeterdebouw.nl.Lees verder »

27 augustus2020 Programmering / events Slachthuisterrein gestopt

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het Coronavirus in Nederland geeft de organisatie achter de events op het Slachthuisterrein gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. Wij hebben alle activiteiten die zomer en herfst 2020 op het terrein en in Slachthuis13-bar zouden plaatsvinden helaas geannuleerd. Via deze website en onze socials houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.Lees verder »

11 september2019 Modereportage in "Le Vif Weekend"

Het Slachthuisterrein is een uitermate geschikte locatie voor fotoshoots! Dit ontdekte het Franstalig Belgisch nieuwsweekblad Le Vif Weekend. Voor een serie werden deze mooi beelden geschoten die we graag met jullie delen! Fotografie: @violainechapallaz I Styling @astridschilders I Model: @zoe_julilet I h & mu @suzanneverberk  Lees verder »

13 juli2019 Zomerfeest 13 juli groot succes!

Een zomerse sfeer, gezelligheid, muzikaal entertainment en buurtactiviteiten waren de ingrediënten voor het eerste zomerfeest op het Slachthuisterrein. Op het terrein, dat lange tijd afgesloten was, troffen buurtgenoten en nieuwsgierige Haarlemmers, waaronder ook veel kinderen, elkaar onder het genot van hapjes en drankjes van local food & drink heroes. De sneak peak van wat er op deze unieke locatie allemaal komen gaat trok  ook veel mensen. We kijken terug op een geslaagde middag!Lees verder »

3 april2019 Druk bezochte informatiebijeenkomst Slachthuishof

Haarlem, 3 april 2019 - Dinsdagavond 19 maart jl. organiseerde ontwikkelcombinatie BPD/De Nijs, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van andere betrokken partijen, een informatieavond voor de buurt over de plannen rondom het (voormalige) Slachthuisterrein. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig bij de presentatie van de plannen voor het voormalige Slachthuisterrein. Een van de architecten, Hans van Heeswijk, gaf een toelichting op het ontwerp. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen bij de stands 'wonen', 'openbare ruimte', 'plan/mobiliteit' en 'programmering'.  Buurtactiviteiten en workshops Zowel de dag- als de nachtburgemeester van het Slachthuishof waren ook aanwezig. Zij zullen beiden de tijdelijke programmering van diverse activiteiten op het terrein gaan verzorgen. Zaterdag 13 juli as. vindt de kick-off daarvan plaats op het terrein van het Slachthuishof. Deze 2e Pinksterdag zullen tal van (buurt-)activiteiten en workshops op de locatie plaatsvinden. De bouwwerkzaamheden starten eind van dit jaar met het Popcentrum in het oude Slachthuisgebouw. Dit is ook het eerste onderdeel van het project dat zal worden opgeleverd. Daarna volgt de nieuwbouw.  In het plan Slachthuishof zijn in totaal ruim 160 koop-en huurwoningen voorzien. De oplevering van het gehele hof staat gepland eind 2022.Lees verder »

7 november2018 Persbericht: gunning Slachthuishof

Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) en bouwbedrijf De Nijs winnen gunning Slachthuisterrein  Haarlem, 7 november 2018 - De gemeente Haarlem heeft een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor de verkoop en ontwikkeling van het Slachthuisterrein. De gunningscommissie heeft de inzending van het samenwerkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar BPD en bouwbedrijf de Nijs als beste beoordeeld en geconstateerd dat de inzending aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden en criteria op het gebied van kwaliteit, proces en financiën voldoet. De gunningscommissie is vol lof over de hoge kwaliteit van het winnende plan. Nieuw woon- en werkgebied Het Slachthuisterrein wordt ontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied, het Slachthuishof, waarbij een mix aan functies wordt gerealiseerd, zoals wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en het popcentrum.  Wethouder Floor Roduner:”Het behoud en het herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De gemeentelijke monumenten vormen onmiskenbaar het middelpunt van de ontwikkeling, naast de te ontwikkelen woningbouw. Aansprekend in het plan is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar met dit plan wordt voortgebouwd.“ Voortvarende aanpak bouw Popcentrum   BPD/De Nijs geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie van het popcentrum in het Slachthuis naar voren worden getrokken in de planning. Het plan voor het centrum is tijdens de aanbestedingsprocedure besproken en afgestemd met de toekomstige gebruikers van Stichting Hart en Patronaat. Het plan voor het popcentrum is nu naar volle tevredenheid van beide gebruikers Patronaat en Stichting Hart.  Duurzaamheidsmaatregelen op hoog ambitieniveau Vanuit het concept ‘Goede Morgen’ realiseert het ontwikkelteam een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De woningen worden gasloos. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.  Communicatie en participatie In het voortraject heeft BPD/ De Nijs al met veel betrokkenen en buurtbewoners gesproken, omdat het samenwerkingsverband goede communicatie en participatie onontbeerlijk vindt in een dergelijk traject. Ook wordt het ontwerp van de openbare ruimte samen met de buurtbewoners nader uitgewerkt, volgens de gemeentelijke wensen en richtlijnen voor burgerparticipatie. Diverse, grotendeels Haarlemse, ondernemers hebben meegewerkt aan het plan en willen zich graag verbinden aan het concept ‘Goede Morgen’.   Harm Janssen, regiodirecteur BPD:”Als trouwe samenwerkingspartner van de gemeente Haarlem staan wij voor een duurzame leefomgeving voor alle Haarlemmers. Geweldig om dit stuk historie nieuw leven te mogen inblazen.” Daniëlle de Nijs, directielid De Nijs:“Dit is een project dat echt bij ons past, een binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie/restauratie.” Het Slachthuishof is een ontwikkeling van BPD/De Nijs in samenwerking met Markus, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Hans van Heeswijk Architecten, Van Ommeren Architecten, Metabolic, Advier en Alliander DGO. Lees verder »

15 juli2019 Verslag buurtbijeenkomst 19 maart jl.

Lees hier het verslag van de buurtbijeenkomst die dit voorjaar op het terrein heeft plaatsgevonden. Ontwikkelcombinatie BPD/DeNijs kreeg huiswerk mee in de vorm van aandachtspunten. Daar is hard aan gewerkt en de vorderingen worden in het dit verslag per onderwerp behandeld.Lees verder »


Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.