Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze agenda.

11 septemberModereportage in "Le Vif Weekend"

Het Slachthuisterrein is een uitermate geschikte locatie voor fotoshoots! Dit ontdekte het Franstalig Belgisch nieuwsweekblad Le Vif Weekend. Voor een serie werden deze mooi beelden geschoten die we graag met jullie delen! Fotografie: @violainechapallaz I Styling @astridschilders I Model: @zoe_julilet I h & mu @suzanneverberk  Lees verder »

13 juliZomerfeest 13 juli groot succes!

Een zomerse sfeer, gezelligheid, muzikaal entertainment en buurtactiviteiten waren de ingrediënten voor het eerste zomerfeest op het Slachthuisterrein. Op het terrein, dat lange tijd afgesloten was, troffen buurtgenoten en nieuwsgierige Haarlemmers, waaronder ook veel kinderen, elkaar onder het genot van hapjes en drankjes van local food & drink heroes. De sneak peak van wat er op deze unieke locatie allemaal komen gaat trok  ook veel mensen. We kijken terug op een geslaagde middag!Lees verder »

3 aprilDruk bezochte informatiebijeenkomst Slachthuishof

Haarlem, 3 april 2019 - Dinsdagavond 19 maart jl. organiseerde ontwikkelcombinatie BPD/De Nijs, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van andere betrokken partijen, een informatieavond voor de buurt over de plannen rondom het (voormalige) Slachthuisterrein. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig bij de presentatie van de plannen voor het voormalige Slachthuisterrein. Een van de architecten, Hans van Heeswijk, gaf een toelichting op het ontwerp. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen bij de stands 'wonen', 'openbare ruimte', 'plan/mobiliteit' en 'programmering'.  Buurtactiviteiten en workshops Zowel de dag- als de nachtburgemeester van het Slachthuishof waren ook aanwezig. Zij zullen beiden de tijdelijke programmering van diverse activiteiten op het terrein gaan verzorgen. Zaterdag 13 juli as. vindt de kick-off daarvan plaats op het terrein van het Slachthuishof. Deze 2e Pinksterdag zullen tal van (buurt-)activiteiten en workshops op de locatie plaatsvinden. De bouwwerkzaamheden starten eind van dit jaar met het Popcentrum in het oude Slachthuisgebouw. Dit is ook het eerste onderdeel van het project dat zal worden opgeleverd. Daarna volgt de nieuwbouw.  In het plan Slachthuishof zijn in totaal ruim 160 koop-en huurwoningen voorzien. De oplevering van het gehele hof staat gepland eind 2022.Lees verder »

7 novemberPersbericht: gunning Slachthuishof

Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) en bouwbedrijf De Nijs winnen gunning Slachthuisterrein  Haarlem, 7 november 2018 - De gemeente Haarlem heeft een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor de verkoop en ontwikkeling van het Slachthuisterrein. De gunningscommissie heeft de inzending van het samenwerkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar BPD en bouwbedrijf de Nijs als beste beoordeeld en geconstateerd dat de inzending aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden en criteria op het gebied van kwaliteit, proces en financiën voldoet. De gunningscommissie is vol lof over de hoge kwaliteit van het winnende plan. Nieuw woon- en werkgebied Het Slachthuisterrein wordt ontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied, het Slachthuishof, waarbij een mix aan functies wordt gerealiseerd, zoals wonen, culturele voorzieningen, horeca, bedrijvigheid en het popcentrum.  Wethouder Floor Roduner:”Het behoud en het herstel van het industrieel erfgoed is een belangrijke drager van het plan. De gemeentelijke monumenten vormen onmiskenbaar het middelpunt van de ontwikkeling, naast de te ontwikkelen woningbouw. Aansprekend in het plan is dat de geschiedenis van het Slachthuisterrein als ontwerpprincipe wordt gehanteerd en dat op die rijke historie van ruim 100 jaar met dit plan wordt voortgebouwd.“ Voortvarende aanpak bouw Popcentrum   BPD/De Nijs geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als eerste onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie van het popcentrum in het Slachthuis naar voren worden getrokken in de planning. Het plan voor het centrum is tijdens de aanbestedingsprocedure besproken en afgestemd met de toekomstige gebruikers van Stichting Hart en Patronaat. Het plan voor het popcentrum is nu naar volle tevredenheid van beide gebruikers Patronaat en Stichting Hart.  Duurzaamheidsmaatregelen op hoog ambitieniveau Vanuit het concept ‘Goede Morgen’ realiseert het ontwikkelteam een plek voor ontmoeting voor álle Haarlemmers, die bijdraagt aan een duurzame toekomst. De woningen worden gasloos. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.  Communicatie en participatie In het voortraject heeft BPD/ De Nijs al met veel betrokkenen en buurtbewoners gesproken, omdat het samenwerkingsverband goede communicatie en participatie onontbeerlijk vindt in een dergelijk traject. Ook wordt het ontwerp van de openbare ruimte samen met de buurtbewoners nader uitgewerkt, volgens de gemeentelijke wensen en richtlijnen voor burgerparticipatie. Diverse, grotendeels Haarlemse, ondernemers hebben meegewerkt aan het plan en willen zich graag verbinden aan het concept ‘Goede Morgen’.   Harm Janssen, regiodirecteur BPD:”Als trouwe samenwerkingspartner van de gemeente Haarlem staan wij voor een duurzame leefomgeving voor alle Haarlemmers. Geweldig om dit stuk historie nieuw leven te mogen inblazen.” Daniëlle de Nijs, directielid De Nijs:“Dit is een project dat echt bij ons past, een binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie/restauratie.” Het Slachthuishof is een ontwikkeling van BPD/De Nijs in samenwerking met Markus, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Hans van Heeswijk Architecten, Van Ommeren Architecten, Metabolic, Advier en Alliander DGO. Lees verder »

15 juliVerslag buurtbijeenkomst 19 maart jl.

Lees hier het verslag van de buurtbijeenkomst die dit voorjaar op het terrein heeft plaatsgevonden. Ontwikkelcombinatie BPD/DeNijs kreeg huiswerk mee in de vorm van aandachtspunten. Daar is hard aan gewerkt en de vorderingen worden in het dit verslag per onderwerp behandeld.Lees verder »


Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.